Jdi na obsah Jdi na menu

Jak vzniká projekt

Než začne vznikat nový projekt je nutná osobní schůzka v řešeném prostoru, v budoucí zahradě, chcete li. Od první schůzky k předání je dlouhá cesta, která trvá od jednoho měsíce, k obvyklým třem a více měsícům.

A jak taková spolupráce probíhá?

Na první schůzce dojde k seznámení se stanovištními podmínkami prostoru - s typem a kvalitou zeminy, orientace ke světovým stranám, oslunění, svažitost, návaznost na okolí... Dále dojde k zakreslení stávajících rostlin, seznámení s přáním zákazníka - umístění zahradního domku, altánu, pergoly, případně zpevněných ploch, skleníku, jezírka, koupacího jezírka. Neméně důležitá je volba stylu ve kterém bude celá zahrada zakreslena.

  Nutné je aby bylo jasné využití prostoru zahrady nebo jejich částí - pobytový trávník, užitková část zahrady, okrasná zahrada, sbírková zahrada atd.  a samozřejmě je nutné vědět jak a jak často bude prostor zahrady udržován.

  Pokud mají majitelé či uživatelé zahrady nějaké oblíbené rostliny či nějaké vysloveně neoblíbené i toto je nutné znát, aby se předešlo nepříjemnostem a pobyt na zahradě se co nejvíce zpříjemnil. Problémem není ani vytvoření bezbariérové zahrady či tzv. zahrady smyslů (zahrada určená pro osoby s částečnou nebo úplnou ztrátou zraku).
Pro usnadnění a urychlení práce je vhodné poskytnout zakreslení staveb a případných pevných ploch na pozemku.

  Po tomto prvotním kontaktu dochází ke vzniku rozvržení zahradního prostoru, kde jsou zakresleny tvary záhonů, kosterní dřeviny a skupinové rozčlenění rostlin (keře, jehličnany, užitkové záhony, bylinky atd.). Tato část je kreslena ručně a obvykle ve třech variantách. Po reakci zákazníka dochází k vytvoření konečné varianty rozvržení, která je základem pro vznik prostorové studie zahrady. U menších zahrad, okrasných či bylinkových záhonů, vyjímečně některých zakázek se tato část nezpracovává a rovnou se přistupuje k tvorbě prostorové studie.

 varianta-c.1.jpg 

Prostorová studie je vytvořena v profesionálním počítačovém programu. Jejím výstupem jsou fotografie ideálního vzhledu zahrady. Obvykle se tvoří 2-3 varianty než je zákazník spokojen.

1.jpg

  Tady je možné spolupráci ukončit a mít v ruce tištěnou studii zahrady. Pokud se rozhodnete pro kompletní projekt tak většinou v této chvíli přichází větší schůzka při které si společně projdeme použitý sortiment rostlin - dle počasí  a roční doby buďto nad počítačem nebo v zahradním centru.

Po odsouhlasení sortimentu začínám pracovat na konečné tištěné podobě návrhu zahrady. 

V případě zájmu o realizaci firmou Zahrada Lisý s.r.o. dochází v průběhu vzniku projektu o informování o stavu zakázky a při dokončení jsou automaticky předány podklady k nacenění.

CO OBSAHUJE STUDIE / PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE...

STUDIE:

 •  Podoba: elektronická či tištěná (kniha formátu A3)
 • Obsahuje: rozložení a tvar jednotlivých ploch (maximálně 3 varianty a jejich úpravy)
 • výškové členění záhonů
 • počítačová vizualizace  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

 • Podoba:  kniha formátu A3 + CD/DVD
 • Obsahuje: rozložení a tvar jednotlivých ploch (maximálně 3 varianty a jejich úpravy)
 • textový popis původního a navrhovaného stavu řešeného prostoru            
 • seznam výměr ploch a materiálů                                      
 • seznam použitých rostlin (název česky a latinsky, výška, kalendář kvetení, fotografie, popisy použití a pěstování bylinek, doporučené cibuloviny)        
 • všechny vytvořené varianty návrhu       
 • fotografie původního stavu   
 • osazovací plán
 • vytyčovací plán
 • prostorová vizualizace (výstup z PC programu)
 • -> pokud se jedná o rekonstrukci zahrady je součástí také plán původního stavu a plán kácení