Původní stav - boční část zahrady před výstavbou zídky.