Zadní část zahrady, včetně osázení svahu rychle rostoucími druhy keřů.