3 - oddělení udržované části od ovocného sadu pomocí výsadeb