Co obsahuje studie...

02.01.2019
  •  Podoba: elektronická či tištěná (kniha formátu A3)
  • Obsahuje: 
  • rozvržení zahradního prostoru (maximálně 3 varianty a jejich úpravy)
  • výškové členění záhonů
  • počítačová vizualizace- prostorová studie
  • seznam doporučených rostlin (seznam je pouze orientační a nejsou v něm určeny počty kusů a spony mezi rostlinami)  

  Studie obsahuje tedy rozvržení zahradního prostoru, kde jsou zakresleny tvary záhonů, kosterní dřeviny a skupinové rozčlenění rostlin (keře, jehličnany, užitkové záhony, bylinky atd.). Tato část je kreslena ručně a obvykle ve třech variantách. Po reakci zákazníka dochází k vytvoření konečné varianty rozvržení, která je základem pro vznik prostorové studie zahrady. U menších zahrad, okrasných či bylinkových záhonů, některých zakázek se tato část nezpracovává a rovnou se přistupuje k tvorbě prostorové studie.

Prostorová studie je vytvořena v profesionálním počítačovém programu. Jejím výstupem jsou fotografie ideálního vzhledu zahrady. Obvykle se tvoří 2-3 varianty než je zákazník spokojen.

Tady je možné spolupráci ukončit a mít v ruce tištěnou studii zahrady. Pokud se rozhodnete pro kompletní projekt tak většinou v této chvíli přichází větší schůzka při které si společně projdeme použitý sortiment rostlin - dle počasí a roční doby buďto nad počítačem nebo v zahradním centru.