Co obsahuje kompletní projekt...

02.01.2019
 • Podoba: kniha formátu A3 + CD/DVD
 • Obsahuje:
 • rozložení a tvar jednotlivých ploch (maximálně 3 varianty a jejich úpravy)
 • textový popis původního a navrhovaného stavu řešeného prostoru
 • seznam výměr ploch a materiálů
 • seznam použitých rostlin (název česky a latinsky, výška, kalendář kvetení, fotografie, popisy použití a pěstování bylinek, doporučené cibuloviny, stručný plán péče)
 • všechny vytvořené varianty návrhu
 • fotografie původního stavu
 • osazovací plán
 • vytyčovací plán - metrová síť, je umístěn na několika stránkách (celá zahrada + jednotlivé záhony), v projektu je umístěn 2x (pro Vás a pro poznámky v průběhu realizace)
 • prostorová vizualizace (výstup z PC programu)
 • -> pokud se jedná o rekonstrukci zahrady je součástí také plán původního stavu a plán kácení      
 • samozřejmostí jsou i telefonické či emailové konzultace dle potřeby i po předání 

Vyfoceno z projektu...