Ceník

Prvotní schůzka

V ceně zakázky, neplatí pro konzultace.

0 Kč

Konzultace

Za každou započatou hodinu.

600 Kč

Rozvržení prostoru zahrady

3 varianty možného uspořádáni prostoru zahrady, výstupem je půdorys (včetně dalších 2 upravených variant).

4500-6000Kč

Prostorová studie zahrady

Vytvoření 3D modelu zahrady v počítačovém programu a jeho úpravy.

< 5000 Kč

Osazovací plán

Součástí je konzultace použitého sortimentu rostlin.

< 5000 Kč

Dokumentace

Zhotovení vytyčovacího plánu (metrová mřížka), výkazu výměr a materiálů, plánu péče atd.

< 6 000 Kč