Jak vzniká projekt...

Než začne vznikat nový projekt je nutná osobní schůzka v řešeném prostoru, v budoucí zahradě, chcete li. Od první schůzky k předání je dlouhá cesta, která trvá od jednoho měsíce, k obvyklým třem a více měsícům.

A jak taková spolupráce probíhá?

Na první schůzce dojde k seznámení se stanovištními podmínkami prostoru - s typem a kvalitou zeminy, orientace ke světovým stranám, oslunění, svažitost, výhledy z domu, návaznost na okolí... Dále dojde k zakreslení stávajících rostlin, seznámení s přáním zákazníka - umístění zahradního domku, altánu, pergoly, případně zpevněných ploch, skleníku, jezírka, koupacího jezírka. Neméně důležitá je volba stylu ve kterém bude celá zahrada zakreslena.

Nutné je aby bylo jasné k čemu chcete prostor zahrady nebo její části využívat - pobytový trávník, užitková část zahrady, okrasná zahrada, sbírková zahrada atd. a samozřejmě je nutné vědět jak a jak často bude prostor zahrady udržován. Zda na zahradě bude vybudován závlahový systém či ne atd. .

Pokud mají majitelé či uživatelé zahrady nějaké oblíbené rostliny či nějaké vysloveně neoblíbené (alergie), i toto je nutné znát, aby se předešlo nepříjemnostem a pobyt na zahradě se co nejvíce zpříjemnil. Problémem není ani vytvoření bezbariérové zahrady či tzv. zahrady smyslů (zahrada určená pro osoby s částečnou nebo úplnou ztrátou zraku).

Pro usnadnění a urychlení práce je vhodné poskytnout zakreslení staveb a případných pevných ploch na pozemku.


"Po prvotní schůzce vzniká rozvržení prostoru zahrady. Obvykle ve 3 variantách, které se dále upravují..."

Rozvržení prostoru zahrady...

     Po prvotním kontaktu dochází ke vzniku rozvržení zahradního prostoru, kde jsou zakresleny tvary záhonů, kosterní dřeviny a skupinové rozčlenění rostlin (keře, jehličnany, užitkové záhony, bylinky atd.). 

     Tato část je kreslena ručně a obvykle ve třech variantách. Po domluvě dochází k úpravám a vytvoření konečné varianty rozvržení zahrady, která je základem pro vznik prostorové studie zahrady. 

      U menších zahrad, okrasných či bylinkových záhonů, výjimečně některých zakázek se tato část nezpracovává a rovnou se přistupuje k tvorbě prostorové studie. 

"Osazovací a vytyčovací plán je běžnou součástí kompletního projektu/návrhu výsadeb a slouží pro snadnou orientaci v návrhu..."

Osazovací plán... 

Vytyčovací plán...

"Po úpravách rozvržení prostoru zahrady vzniká podle tohoto podkladu Prostorová studie..."

Prostorová studie...

     Prostorová studie je vytvořena v profesionálním počítačovém programu. Jejím výstupem jsou fotografie ideálního vzhledu zahrady, případně i video. 

      Tady je možné spolupráci ukončit a mít v ruce tištěnou studii zahrady. Pokud se rozhodnete pro kompletní projekt tak většinou v této chvíli přichází větší schůzka při které si společně projdeme použitý sortiment rostlin - dle počasí a roční doby buďto nad počítačem nebo v zahradním centru.

     Po odsouhlasení sortimentu začínám pracovat na konečné tištěné podobě návrhu zahrady.

        V případě zájmu o realizaci firmou Zahrada Lisý s.r.o. dochází v průběhu vzniku projektu o informování o stavu zakázky a při dokončení jsou automaticky předány podklady k nacenění.


Co obsahuje kompletní projekt... 

 • Podoba: kniha formátu A3 + USB disk
 • Obsahuje:
 • rozložení a tvar jednotlivých ploch (maximálně 3 varianty a jejich úpravy)
 • textový popis původního a navrhovaného stavu řešeného prostoru
 • seznam výměr ploch a materiálů
 • seznam použitých rostlin (název česky a latinsky, výška, kalendář kvetení, fotografie, popisy použití a pěstování bylinek, doporučené cibuloviny, stručný plán péče)
 • všechny vytvořené varianty návrhu
 • fotografie původního stavu
 • osazovací plán
 • vytyčovací plán - metrová síť, je umístěn na několika stránkách (celá zahrada + jednotlivé záhony), v projektu je umístěn 2x (pro Vás a pro poznámky v průběhu realizace)
 • prostorová vizualizace (výstup z PC programu)
 • -> pokud se jedná o rekonstrukci zahrady je součástí také plán původního stavu a plán kácení
 • samozřejmostí jsou i telefonické či emailové konzultace dle potřeby i po předání