Zahrada ve svahu...

Rekonstrukce zahrady v zahrádkářské kolonii...

"Projekt vzniklý na podzim roku 2015, měl za úkol zachovat užitkovou část zahrady a vyřešit 12 m převýšení na pozemku pro jeho snadné užívání. " 


Studie zahrady u RD...

"Jedná se o jednu studii výsadeb zahrady částečně vytvořenou do fotografií z řešeného prostoru."


Srub - studie zahrady ve fotografii...